20210522 Logo HCP voor LGC basis V220210522 Logo VQ LGC center V6 blauwe tekst


20201214 Logo HCP Cirkel Blauw Oranje Nieuw def3

LGC | Brede samenwerking professionals
De essentie van een landelijk netwerk van zelfstandige professionals binnen een landelijke keten van LGC’s is: samenwerking. Binnen het menu, onder Professionals (zzp), wordt dieper ingegaan op de essentiële onderlinge samenwerking tussen (zelfstandige) professionals.

Vitaliteit Groep Nederland biedt met haar LGC’s een organisatie voor zelfstandige professionals die zelfstandig en toch samen willen werken. 

Brede samenwerking professionals (cliënt)
Wanneer een cliënt (werknemer) bij een LGC is aangemeld, heeft hij vaak meerdere klachten binnen het spectrum van het VitaliteitQuotiënt (VQ). Dit betekent dat professionals uit verschillende disciplines nodig zijn om hulp te verlenen. 

Binnen een LGC  werken meerdere professionals om de verschillende klachten aan te pakken. Het resultaat hiervan is dat professionals met elkaar gaan samenwerken. Bij voorkeur parallel (tegelijkertijd), om zo snel mogelijk naar het optimale resultaat te werken voor en met de cliënt. 

Vitaliteit Consultants en VQ Experts zijn opgeleid door Vitaliteit Groep Nederland om te denken in samenwerkingsmogelijkheden.

Brede samenwerking professionals (opdrachtgevers)
De andere kant van brede samenwerking is dat de samenwerkende professionals hun diensten kunnen aanbieden aan onze opdrachtgevers. Te denken valt aan coaching, training en andere vormen van begeleiding naar een betere leefstijl en vitaliteit en dus een betere gezondheid. Het LGC biedt professionals hiervoor uitgebreid de ruimte.

Idealiter heeft elk Leefstijl Gezondheid Centrum een gezamenlijke receptie en ontvangstruimte, spreekkamers die fulltime of parttime zijn te gebruiken, trainingsruimtes en een ruimte die geschikt is als LGC-restaurant. Alle professionals maken gebruik van hetzelfde IT-systeem, dat is gebaseerd op het VQ. Zo ontstaat een professionele organisatie waarmee opdrachtgevers graag samenwerken.